SABAR SEBAGAI BENTUK KEMATANGAN SPIRITUAL

SABAR SEBAGAI BENTUK KEMATANGAN SPIRITUAL Ahad Maret, 22 2019 Ibn Hajar al-‘Asqallani sangat populer sebagai ulama besar, terutama dalam bidang hadits. Dialah yang meng-syarah atau memberikan anotasi terhadap Kitab Shahih al-Bukhari yang disusun Imam Bukhari yang terkenal itu. Ia meninggalkan desanya menuju Kota Mesir untuk menuntut ilmu. Sekian lama di sana, ia tidak merasa pintar dan akhirnya ia Read More …